Kniha

DRILLEX Maciej Kur

Czerśl 66D
21-400 Łuków

NIP: 8252182128

93 9888 7777 4444 4111 0000 9877

Platí príkaz:

Výstružník Fi 450 Fluted Reamer
Internetová cena: 1570 EUR

Objednávajte ako:
Produkt
Údaje spoločnosti
Podrobnosti o kupujúcom
Adresa dodania
Kontaktné údaje