Kniha

DRILLEX Maciej Kur

Czerśl 66D
21-400 Łuków

NIP: 8252182128

93 9888 7777 4444 4111 0000 9877

Platí príkaz:

Zvárací stroj na tupo HD-SD160
Internetová cena: 568 EUR

Objednávajte ako:
Produkt
Údaje spoločnosti
Podrobnosti o kupujúcom
Adresa dodania
Kontaktné údaje